Privacy policy

Kiescollectief.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (ex)klanten en relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kiescollectief.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, producten of diensten besteld of anderszins contact heeft met Kiescollectief.nl, legt Kiescollectief.nl gegevens vast. Kiescollectief.nl gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst en het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast legt Kiescollectief.nl gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van activiteiten, (nieuwe) producten en diensten van Kiescollectief.nl. Hierbij tracht Kiescollectief.nl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een e-mail naar info@Kiescollectief.nl te sturen.

KLIKGEDRAG
Op de website van Kiescollectief.nl worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Kiescollectief.nl haar dienstverlening aan uw verder optimaliseren.

COOKIES
Kiescollectief.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Kiescollectief.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Kiescollectief.nl ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u onze website bezoekt. Met behulp van deze cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u gemakkelijker en nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste andere onderdelen van de website bezoeken.

KIESCOLLECTIEF.NL EN ANDERE WEBSITES
Op de website kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze internetsite. Kiescollectief.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de websites. Evenmin is Kiescollectief.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. Kiescollectief.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de site te verwijderen of te wijzigen.

VRAGEN
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Kiescollectief.nl, dan kunt u deze emailen naar info@Kiescollectief.nl.

WIJZIGINGEN
Kiescollectief.nl behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig het privacy statement van Kiescollectief.nl.